Lietuvių pamėgtas Odesos kurortas
Nors Odesa istoriškai nėra senas miestas, tačiau tai nesutrukdė įgyvendinti turizmo plano ir plėtros. Odesa,...
Atostogos Odesoje
Odesa yra spalvota kultūriniu ir tautybiniu atžvilgiu, kadangi joje gyvena bulgarai, žydai, rusai, ir žinoma...